Yıl:2023   Cilt: 9   Sayı: 1   Alan:

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 53

Yasemin DAĞDELEN ORCID Icon,Selma ATABEY ORCID Icon

Ekmek Kullanım Tercihleri, İsrafına Yönelik Bir Çalışma ve Model Önerisi

Ekmek yüzyıllardır Türk kültürünün temel gıdası olmuştur. Bölgelere göre farklılık göstermektedir ve her bölgenin kendine özel bir ekmek tercihi vardır. Ekmek sofralarda mutlaka olduğu için ekmek tüketimi fazladır. Yetmezse kaygısı nedeniyle fazladan alınan ekmekler bayatlar. Bayat ekmekler kullanılıp değerlendirilmez ise israf olur. Ülke genelinde ciddi ölçüde ekmek israfı olduğu bilinmektedir. Ortaca Muğla’ya bağlı ekonomisini turizm ve tarımdan sağlayan bir ilçedir. Doğal yaşamın ve geleneklerin devam ettiği Ortaca’da ekmek kullanım tercihleri, israfını konu edinen çalışma 668 kişinin katılımıyla Nicel araştırma yöntemlerinden Anket tekniği ile yapılmıştır. Mart 2023 tarihinde veri toplanmaya başlanmış ve veriler Frekans ve One-Way ANOVA analizleriyle değerlendirilmiştir. Sıcak ekmek tercihi, parça ekmek sevmeme gibi nedenlerle atık oluştuğu, eğitim ve gelir yükseldikçe ekmek tüketiminin azaldığı, artan ekmekleri farklı bir yemek üretimi için kullandıkları veya hayvanlarına verdikleri ifadeleri sonuçlardandır. Çalışmanın sonunda tüm ilçenin dahil olabileceği, yerel yönetimlerce yapılabilecek bir model oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ekmek, İsraf, Atık, Gastronomi, Muğla


Bread Usage Preferences, A Study on Bread Waste and Model Suggestion

Bread has been the staple food of Turkish culture for centuries. It differs according to regions and each region has a special bread preference. Bread consumption is high because bread is always on the table. If it is not enough, the extra bread becomes stale due to anxiety. If stale bread is not used and evaluated, it is wasted. It is known that there is a serious waste of bread throughout the country. Ortaca is a district of Muğla that provides its economy from tourism and agriculture. The study on bread usage preferences and waste in Ortaca, where natural life and traditions continue, was conducted with the participation of 668 people with the survey technique, one of the quantitative research methods. The data obtained from the study, which started data collection in March 2023, were evaluated by Frequency and One-Way ANOVA analyses. Among the results of the study, it was concluded that bread consumption decreased as education and income increased, due to reasons such as preference for hot bread, dislike for pieces of bread. The statements of the local people that they use the leftover bread for different food production or give it to their animals are among the other results. At the end of the study, a model that the whole district can be involved in, which can be done by local administrations, has been created.

Keywords: Bread, Waste, Waste, Gastronomy, Mugla

Sayfa Aralığı: 59-72


Atıf İçin

Dağdelen, Y. & Atabey, S. (2023). Bread Usage Preferences, A Study on Bread Waste and Model Suggestion. Journal of Strategic Research in Social Science, 9 (1), 59-72.


132