Yıl:2017   Cilt: 3   Sayı: 4   Alan: Türk Dili ve Edebiyatı

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 56

Perihan KAÇMAZ ORCID Icon,Muhammet KAÇMAZ ORCID Icon

Edebiyat Coğrafyası; Elif Şafak Romanlarında Coğrafi Unsurlar

Edebiyat ve coğrafya çok eski zamanlardan itibaren yeryüzünde insanın hikâyesini yazma konusunda ortak bir paydada buluşmuştur. Coğrafyanın mekânı ve insanı inceleme biçimi küreselden yerele çok farklı ölçek ve konulardadır. Bu durum coğrafyayı diğer bilimler arasında farklı ve özel kılan durumlardan biridir. Coğrafyacı önce çevresinden başlamak üzere ülke ve dünya meselelerine ilgi duyar ve çözüm arar. Benzer şekilde yazar da içinde yaşadığı toplumu ve çevresindeki insanları gözlemler, ülkesinde ve dünyada yaşanan olaylara ilgili ve duyarlıdır. Yazarların duygu ve düşüncelerini etkili bir biçimde ifade ettikleri romanlar ise coğrafi unsurların fazlası ile yer aldığı edebi metin türleridir. Özellikle bazı yazarlar romanlarında coğrafi konuları gerek fiziki ortam gerekse beşeri bir mesele olarak ele almışlardır. Elif Şafak da bu yazarlardan biri olarak romanlarında coğrafi konuları sıklıkla ve başarılı bir şekilde işlemektedir. Bu çalışmanın konusu da Elif Şafak’ın romanlarında yer alan bu unsur ve meselelerin coğrafya merkezli okuma yöntemi ile metin analizlerini gerçekleştirmek ve coğrafyanın başta romanlar olmak üzere edebi metinler üzerindeki etkisini gözler önüne sermektir. Bu sayede edebiyat ve coğrafyayı buluşturan edebiyat coğrafyasının bilimsel ve toplumsal önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: coğrafya, edebiyat coğrafyası, roman, Elif Şafak


Literary Geography; Geographical Elements in Elif Şafak’s Novels

Throughout history, literature and geography have worked cooperatively in telling man’s story on earth. The ways geography studies places and people vary in terms of scale and topics, both in global and local levels. This is one of the factors that make geography unique among other disciplines. Taking issues around him into consideration first, a geographer is interested in country and world issues and also attempts to come up with solutions for them. An author, likewise, observes his community and people; he is also concerned about happenings in his own country as well as in the world. Novels, in which authors express their feelings and opinions effectively, are pieces of literature where geographical elements are highly included. Some authors, particularly, deals with geographical issues in their novels as both a physical surrounding and a humane issue. As one of such authors, Elif Şafak handles geographical issues frequently and with success. This study aims to perform text analyses of these elements and issues in Elif Şafak’s novels through geography-centered reading method, also known as géo-littéraire, and to demonstrate the effect of geography on literary texts, mainly on novels. In this way, scientific and social importance of literary geography, which unites literature and geography, will be highlighted.

Keywords: geography, literary geography, novels, Elif Şafak

Sayfa Aralığı: 1-20


Atıf İçin

Kaçmaz, P. & Kaçmaz, M. (2017). Literary Geography; Geographical Elements in Elif Şafak’s Novels. Journal of Strategic Research in Social Science, 3(4), 1-20.


17