Yıl:2023   Cilt: 9   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 51

Ahsen DOĞANAY ORCID Icon

12-15 Yaş Aralığı Öğrenci Grubu için Sosyal Medya Etiği ve Sosyal Medya Siber İstihbarat Veri Farkındalığı, Bireysel Gizlilik ve Kişisel Verilere Erişim Hakkı, Güvenli Upload Kuralları ve Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması

Dijital yerliler olarak adlandırdığımız 21. Yüzyıl nesli teknoloji ile iç içedir. Akıllı telefon, tablet kullanımı oldukça yaygınlaşmış ve her türlü eğlence, bilgi, paylaşım ihtiyacı bu cihazlar ile dijital ortamdan sağlanmaktadır. Teknolojik platformların bilinçsiz ve süresiz kullanımına işaret eden çalışmamız da 12 15 yaş aralığı öğrenci grubunun sosyal ağlarda hangi davranışları sergiledikleri incelenmiş olup, farkındalık düzeylerinin tespitine yönelik araştırmalar yapılmıştır. Yanlış davranışların neler olduğu ve doğru davranış ile takas edilmesi için ne tür çalışmalara ihtiyaç duyulduğu irdelenmiştir. Literatür taraması ile doğru davranışlar özetlenmiş ve araştırma ile bütünleştirilerek bir yargıya ulaşılmıştır. Dijital vatandaş niteliği kazandırmak istediğimiz öğrenci grubu üzerinde yapılan araştırma ve farkındalık düzeylerini artırmak ve bilinçli dijital vatandaş olmalarına katkı sunmak adına hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber Güvenlik, Sosyal Medya Etiği, Kişisel Veriler, Güvenli Upload


12-15 Years for Student Group; Social Media Ethics, Social Media Insurance Statistics Data Difference, Individual Privacy and Access to Personal Data, Safe Upload Rules and Researching Levels of Difference

21st century generation who we named as digital natives are interbedded with technology.Usage of smartphone,tablet is quitely extensive and all kinds of fun,knowledge,sharing needs are provided from digital platformwith these tools.In our study in which we indicate the unconscious and indefinite usage of technological platforms, it's observed how behaviours do students group show on social networks between 12 and 15,researches are made to determine the awareness level.What are the wrong behaviours and what kind of studies do we need to change with them with right behaviours is scrutinized.The right behaviours are summarized with literature scanning and is reached to a judgement by entegrating with research.It is prepared for to contribute them to be a knowledgeable digital citizenship and increase their awareness level and research made on the student group on whom we want to have the digital citizenship quality.

Keywords: CyberSecurity, Social Media Ethics, Personal Data, Secure Upload

Sayfa Aralığı: 39-58


Atıf İçin

Doğanay, A. (2023). 12-15 Years for Student Group; Social Media Ethics, Social Media Insurance Statistics Data Difference, Individual Privacy and Access to Personal Data, Safe Upload Rules and Researching Levels of Difference. Journal of Strategic Research in Social Science, 9 (1), 39-58.


148