Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Covid 19 Pandemi Sürecinin Seçilmiş Bazı Ülkeler Bazında Dünyaya ve Türkiye’ye Etkilerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Impact of Covid-19 Pandemic Process to the World on the Basis of Selected Countries and Turkey )

Yazar : Ersan ÖZ  , Mustafa Göktuğ KAYA & Orhan Kemal KAPLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 23-56
DOI Number: :
Cite : Ersan ÖZ , Mustafa Göktuğ KAYA & Orhan Kemal KAPLAN, (2021). Covid 19 Pandemi Sürecinin Seçilmiş Bazı Ülkeler Bazında Dünyaya ve Türkiye’ye Etkilerinin Değerlendirilmesi. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (1), p. 23-56. Doi: 10.26579/josrss.136.
50    33


Özet

Küreselleşme olgusunun sadece ekonomik değil tüm toplumsal kavramlar itibariyle sınır tanımaz hale gelmesi, dünyada yaşanan negatif yada pozitif bir hareketliliğinin tüm ülkeleri etkilemesi sonucunu doğurmaktadır. Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 adlı Pandemi süreci, bir sağlık felaketi olmasının yanında aynı zamanda sebep olduğu son 150 yılın en derin resesyonu ile küresel bir ekonomik krize de yol açmıştır. Bu çalışmada, farklı dünya ülkelerinde Corona Virüs sürecinin yol açtığı negatif ekonomik etkilerin minimize edilmesi amacıyla alınan mali ve parasal ekonomik tedbirler Türkiye de dahil edilerek değerlendirilmeye gayret edilmiştir. Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke hükümetlerinin açıklamış olduğu ekonomik paketlerin ağırlıklı olarak sağlık alanındaki çalışmalara ayrıldığı görülmektedir. Sektörel bazda ise vergi ötelemelerinin ağırlıklı olduğu ve pandemi nedeni ile işsiz kalan kişilere ise her ülkenin fonlarından veya açıklanan paketler vasıtasıyla yardım edilmeye çalışıldığı görülmektedir.Anahtar Kelimeler
Covid-19 Salgını, Çin, Ekonomik Kriz, Makro Ekonomi, Türkiye.

Abstract

The fact that the phenomenon of globalization has become borderless not only in terms of economic but also in all social concepts results in a negative or positive mobility in the world affecting all countries. The Pandemic process called Covid 19, which started in Wuhan, China and affected the world in a short time, caused a global economic crisis with the deepest recession of the last 150 years, besides being a health disaster. In this study, financial and monetary economic measures taken to minimize the negative economic effects of Corona Virus process in different countries of the World have been evaluated by including Turkey. It is seen that the economic packages announced by the governments of the countries within the scope of the fight against Covid-19 are mainly devoted to studies in the field of health. On a sectoral basis, it is seen that tax delays are predominant and people who are unemployed due to the pandemic are tried to be helped by the funds of each country or the packages announced.Keywords
Covid-19 Pandemic, China, Economic Crisis, Macro Economy, Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri