Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS) - ISSN: 2459-0029

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tüketicilerin Online Algılanan Risk Düzeylerinin Online Anlık Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Consumers’ Online Perceived Risk Levels on Online Impulsive Buying Behavior )

Yazar : Baran ARSLAN  & Ebru TANRIKULU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 7 (1)
Sayfa : 1-22
DOI Number: :
Cite : Baran ARSLAN & Ebru TANRIKULU, (2021). Tüketicilerin Online Algılanan Risk Düzeylerinin Online Anlık Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Journal of Strategic Research in Social Science, 7 (1), p. 1-22. Doi: 10.26579/josrss.132.
72    50


Özet

Tüketicilerin online satın alma yöntemini hızlıca benimsememesine neden olan etkenleri belirlemeye yönelik literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Bu etkenlerden biri algılanan risktir. Satın alma esnasında tüketicilerin algılanan risk düzeyi arttıkça, satın alma davranışlarında azalma söz konusu olacaktır. Algılanan riskin satın alma üzerindeki etkisi birçok çalışmada ele alınmış ve kanıtlanmıştır. İnternetin ortaya çıkışıyla birlikte satın alma davranışı da bu yönde şekillenmiştir. Bu yeni satın alma davranışıyla birlikte, tüketicilerin algıladıkları risk düzeyi ve bu riski azaltma yollarını belirlemeye yönelik çalışmalarda ivme kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’daki hazır giyim sektöründeki tüketicilerin online algılanan risk düzeylerinin online anlık satın alma davranışları üzerindeki etkisini belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Yapılan regresyon analizi sonucunda online algılanan riskin online anlık satın alma davranışını etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda da online algılanan risk ve boyutları ile online anlık satın alma davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Online algılanan risk, online anlık satın alma, tüketici, internet

Abstract

There are many studies in the literature to determine the factors that cause consumers to not quickly adopt the online purchasing method. One of these factors is perceived risk. As the perceived risk level of consumers increases during buying, there will be a decrease in their buying behavior. The effect of perceived risk on buying has been discussed and proven in many studies. With the emergence of the Internet, buying behavior has also been shaped in this direction. With this new buying behavior, efforts to determine the level of risk perceived by consumers and ways to reduce this risk have gained momentum. The aim of this study is to determine the effect of online perceived risk levels of consumers in the ready-made clothing industry in Şanlıurfa on online impulsive buying behavior. Another aim of the study is to determine the relationship between online perceived risk and its dimensions and online impulsive buying behavior. As a result of the regression analysis, it was determined that the online perceived risk affects the online impulsive buying behavior. In addition, as a result of the pearson correlation analysis, it was found that there was a relationship between online perceived risk and its dimensions and online impulsive buying behaviors.Keywords
Online perceived risk, online impulsive buying, consumer, internet

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 6 (1) sayısı için makale kabulü 30 May 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.josrss.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri